Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUG-4.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea Laboratorului Clinic de Radiologie, Imagistică Medicală și Radiologie Intervențională din cadrul Institutului Clinic Fundeni“
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-16.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020 – 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-17.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020 – 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-18.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanțării activității OCDE pentru studiul ce vizează analiza bugetară la nivelul României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-19.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-20.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-21.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGNF.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-22.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare (Unitatea Militară 0395 Satu Mare)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-23.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I” al Judeţului Dâmbovița
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NFHGANEXA.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul gospodăririi durabile a apelor transfrontaliere, semnat la București la 5 iunie 2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-30.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1049/2013 pentru aprobarea Planului de management și a Regulamentului Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina, precum și pentru instituirea unor măsuri în domeniul managementului Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-26.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-32.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în domeniul public al județului Vâlcea, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes județean
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-33.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile”- S.A. Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, a efectuării măsurătorilor cadastrale și a finalizării unor lucrări de investiții
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-27.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-29.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-28.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Casa Majestății Sale ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-24.pdf 

III. NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE privind posibilitatea accesării Fondului de Solidaritate al UE ca suport financiar suplimentar în decontarea unor cheltuieli publice efectuate de România pentru limitarea efectelor epidemiei SARS CoV-2 Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-3.pdf

2. NOTĂ cu tema: Măsuri pentru evitarea întreruperii proiectelor de investiții finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 din cauza neaplicării cerințelor Directivei privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-4.pdf

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 30 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-5.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.