Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 4 ianuarie a.c., următoarele decrete:

  • Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la București, la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020 (PL-x 549/14.09.2020);
  • Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului (PL-x 648/04.12.2019).

Proiectul de lege a fost adoptat tacit de Senat în decembrie 2019, iar votul decizional a fost dat pe 15 decembrie 2020 în Camera Deputaţilor.

Noua lege defineşte următorii termeni:

a) prin ‘antiţigănism’ se înţelege atât percepţia, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituţiilor/organizaţiilor neguvernamentale, liderilor comunităţilor rome sau lăcaşurilor lor de cult, tradiţiile şi limbii romani;

b) prin organizaţie cu caracter ‘antiţigănist’ se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor ‘antiţigăniste’. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, precum şi orice alte persoane juridice care intră sub incidenţa prezentei legi;

c) prin simboluri ‘antiţigăniste’ se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează ‘antiţigănismul’;

d) prin materiale ‘antiţigăneşti’ se înţelege: imagini, mesaje text, conţinut audio-video, precum şi orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează ‘antiţigănismul’.

De asemenea, legea prevede pedepse cuprinse între 3 luni şi 10 ani de închisoare pentru cei care promovează, în public, idei, concepţii sau doctrine ‘antiţigăniste’, pentru distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului de materiale din aceeaşi categorie sau iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter ‘antiţigănist’, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, la un astfel de grup, după cum urmează:

a) promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine ‘antiţigăniste’ se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

b) distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice alte mijloace, de ştiri şi informaţii, materiale ‘antiţigăniste’ constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.

c) pedeapsă cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi se aplică şi în cazul confecţionării, vânzării, răspândirii, precum şi pentru deţinerea în vederea răspândirii de simboluri ‘antiţigăniste’. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor ‘antiţigăniste’. Dacă aceste acţiuni sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public, nu constituie infracţiune.

d) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter ‘antiţigănist’, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup. Dacă persoanele respective denunţă autorităţilor existenţa organizaţiilor, înainte ca aceasta să fi fost descoperită şi să fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului, nu vor exista sancţiuni.

e) dacă persoana care a săvârşit una dintre fapte ajută, în cursul urmăririi penale, la aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

sursa:hotnews

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.