Comisia a publicat cea de a treia evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent, un instrument-cheie de raportare care contribuie la asigurarea respectării legislației de mediu și sensibilizează publicul cu privire la importanța punerii în aplicare a normelor de mediu. Reducerea decalajului dintre ceea ce se decide la nivelul Uniunii și ceea se pune în aplicare pe teren este esențială pentru a asigura rezultate bune în materie de mediu pentru cetățeni și pentru a menține condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi, creând în același timp oportunități de dezvoltare economică.

Raportul de țară pentru România este disponibil aici.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent

Fișa de țară pentru România este disponibilă aici.Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu din acest an este un apel la acțiune. Deși de la ultima evaluare s-au înregistrat progrese în unele domenii, sunt preocupat de faptul că, în alte domenii decalajul juridic general în materie de implementare este din ce în ce mai mare, ceea ce ne face cu atât mai vulnerabili la poluarea mediului și la riscurile aferente. Această analiză le oferă statelor membre instrumentele și informațiile de care au nevoie pentru a îmbunătăți punerea în aplicare și pentru a ne proteja mai bine sănătatea și mediul. Haideți să o valorificăm!”

Prezenta evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent trage concluzii și definește tendințele comune la nivelul UE, pe baza a 27 de rapoarte de țară individuale care arată stadiul punerii în aplicare a legislației UE în domeniul mediului. Aceasta include o multitudine de informații despre cât de bine protejează guvernele UE calitatea aerului pe care îl respirăm, apa pe care o consumăm și natura de care ne bucurăm. În plus, evaluarea stabilește acțiuni prioritare de îmbunătățire în fiecare stat membru.

Situația actuală în principalele domenii ale politicii de mediu

  • Biodiversitatea în UE este în continuă scădere. Printre habitatele aflate într-o stare foarte degradată în UE se numără pajiștile seminaturale, turbăriile și mlaștinile. Pădurile sunt supuse unei presiuni uriașe, iar majoritatea statelor membre trebuie să își accelereze eforturile pentru a-și finaliza rețelele Natura 2000.
  • Apa: progresele înregistrate în direcția atingerii unei stări bune a corpurilor de apă sunt lente, iar unele state membre înregistrează întârzieri în ceea ce privește adoptarea unor instrumente esențiale pentru a aborda această problemă, în special a planurilor de management al bazinelor hidrografice. De asemenea, statele membre trebuie să își adopte planul de gestionare a riscului de inundații în timp util pentru a gestiona mai bine riscurile de inundații în țara lor. În plus, normele de punere în aplicare privind apa potabilă reprezintă în continuare un motiv de îngrijorare în câteva țări. În plus, punerea în aplicare a normelor UE privind tratarea nitraților și a apelor urbane rezidualeCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent a fost lentă din cauza planificării și a infrastructurii inadecvate, în pofida disponibilității fondurilor UE.
  • Economia circulară: deși majoritatea statelor membre au instituit strategii și planuri de acțiune naționale privind economia circulară, există diferențe considerabile între ratele de productivitate a resurselor din statele membre și ratele de utilizare circulară a materialelor. Ratele de productivitate măsoară eficiența cu care o economie utilizează resursele pentru producție, în timp ce ratele de utilizare circulară a materialelor măsoară ponderea materialelor recuperate și reintroduse în economie. Sunt necesare mai multe acțiuni pentru a îmbunătăți potențialul de reciclare al materialelor plastice, al materialelor de construcții și al textilelor. Prevenirea generării de deșeuri rămâne o provocare importantă în toate statele membre, iar în unele țări trebuie încă rezolvată problema depozitelor de deșeuri care nu respectă standardele.
  • Poluarea aerului reprezintă în continuare o preocupare majoră pentru sănătatea cetățenilor europeni. Statele membre trebuie să îndeplinească cerințele de monitorizare a calității aerului într-un mod sistematic și consecvent pentru o mai bună asigurare a calității aerului la nivel național și la nivelul UE. Pentru respectarea cerințelor, este nevoie de măsuri stricte, în special trecerea la o mobilitate durabilă bazată pe surse regenerabile de energie, introducerea unor tehnici agricole cu emisii scăzute, inclusiv pentru gestionarea efectivelor de animale, a gunoiului de grajd și a îngrășămintelor.
  • Clima: în general, există un nivel bun de punere în aplicare a legislației în domeniul climei la nivelul UE; în prezent, este important să se convină asupra pachetului de măsuri, iar acest pachet să se pună în aplicare pentru îndeplinirea obiectivului de -55 % stabilit în Legea climei pentru 2030Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent. Cu toate acestea, eforturile de adaptare în fiecare stat membru și la nivelul UE trebuie intensificate pentru a face față realității dure a impactului tot mai mare asupra climei. Măsurile adecvate de prevenire și/sau de reducere la minimum a daunelor provocate de schimbările climatice aduc beneficii economice, de mediu și sociale semnificative.

Elemente esențiale pentru punerea în aplicare

Multe state membre trebuie să se asigure că sunt disponibile mai multe fonduri pentru a acoperi nevoile de investiții pentru toate obiectivele și prioritățile de mediu. Pentru prima dată, prezenta EIR compară, pentru fiecare stat membru, finanțarea disponibilă pentru punerea în aplicare a politicilor de mediu cu nevoile de investiții. Nevoile de investiții în UE pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu se ridică la 110 miliarde EUR pe an. Aproape două treimi din deficitul de investiții de mediu sunt legate de combaterea poluării generale și de protejarea și gestionarea corpurilor noastre de apă.

Adaptarea și consolidarea capacității administrative a statelor membre este esențială pentru asigurarea respectării și a punerii în aplicare a legislației UE, iar asigurarea accesului efectiv la justiție la nivel național este esențială pentru punerea în aplicare a legislației de mediu. Aceștia sunt piloni ai guvernanței de mediu. Majoritatea statelor membre au încă posibilitatea de a îmbunătăți accesul publicului la instanțe pentru contestarea deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor, în special în domeniile de planificare legate de apă, natură și/sau calitatea aerului. De asemenea, majoritatea statelor membre trebuie să informeze mai bine publicul cu privire la accesul său la justiție.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.