Comisia Europeană a adoptat două propuneri menite să consolideze independența, resursele și competențele organismelor de promovare a egalității, astfel încât acestea să poată combate mai eficient discriminarea în Europa.

Organismele de promovare a egalității sunt esențiale pentru acordarea de asistență victimelor discriminării și pentru asigurarea aplicării pe teren a legislației UE privind nediscriminarea. Aceste două noi acte legislative vor garanta că organismele de promovare a egalității își ating întregul potențial și vor proteja mai bine victimele discriminării, contribuind la prevenirea discriminării.

Consolidarea capacității de acțiune a organismelor de promovare a egalității

Normele UE în vigoare privind organismele de promovare a egalității lasă statelor membre o marjă largă de apreciere în ceea ce privește înființarea și funcționarea acestora. Acest lucru a dus la diferențe semnificative între statele membre, în special în ceea ce privește competențele, independența, resursele, accesibilitatea și eficacitatea organismelor de promovare a egalității. Comisia propune un set de norme obligatorii menite să consolideze rolul și independența organismelor de promovare a egalității:

  • Competențe sporite: propunerile extind competența organismelor de promovare a egalității la două directive în vigoare – Directiva privind egalitatea de tratament și Directiva privind egalitatea de gen în domeniul securității sociale.
  • Independența: organismele de promovare a egalității vor trebui să fie libere de influențe externe, în special în ceea ce privește structura lor juridică, responsabilitatea, bugetul, personalul și aspectele organizatorice.
  • Resurse suficiente: statele membre vor trebui să pună la dispoziția organismelor de promovare a egalității resursele umane, tehnice și financiare de care acestea au nevoie pentru a-și exercita toate competențele în mod eficace.
  • Accesibilitatea pentru toate victimele: serviciile oferite de organismele de promovare a egalității vor trebui să fie gratuite și accesibile în mod egal tuturor victimelor, inclusiv persoanelor cu handicap. Organismele de promovare a egalității vor trebui, de asemenea, să furnizeze persoanelor care depun plângeri o evaluare preliminară a cazului lor.
  • Consultare privind procesul de legiferare și de elaborare a politicilor: instituțiile publice vor trebui să consulte organismele de promovare a egalității în timp util și să ia în considerare recomandările acestora cu privire la aspecte legate de discriminare și de egalitatea de tratament; organismele de promovare a egalității vor coopera, de asemenea, cu alte părți interesate relevante pentru a face schimb de cunoștințe și pentru a crea sinergii.
  • Competențe sporite în cazurile de discriminare: organismele de promovare a egalității vor fi în măsură să investigheze cazurile de discriminare, să emită avize sau decizii obligatorii (în funcție de alegerea pe care o fac statele membre) și să acționeze în instanță în cazurile de discriminare. Organismele de promovare a egalității vor putea, de asemenea, să propună părților, în cadrul unei proceduri de depunere de plângeri, un mecanism alternativ de soluționare a litigiilor, cum ar fi concilierea sau medierea.
  • Acțiuni de sensibilizare: statele membre și organismele de promovare a egalității își vor intensifica eforturile de prevenire a discriminării și de promovare a egalității.
  • Schimbul de cunoștințe de specialitate: organismele de promovare a egalității vor elabora rapoarte periodice privind situația egalității de tratament și a discriminării și vor putea formula recomandări.

În prezent, nu există o monitorizare oficială comună a organismelor de promovare a egalității. Conform propunerii, Comisia va stabili indicatori comuni pentru a evalua efectele măsurilor propuse și pentru a asigura comparabilitatea datelor colectate la nivel național. O dată la 5 ani, Comisia va publica un raport privind situația organismelor de promovare a egalității din întreaga UE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.