Infringement – România şi alte state membre, vizate de o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în domeniul justiţiei

Drepturi procedurale: Comisia îndeamnă România şi alte şapte țări din UE să pună în aplicare legislația UE privind dreptul de a avea acces la un avocat.

Comisia Europeană a decis să trimită următoarelor șase state membre ale UE: România, Austria, Italia, Polonia, Suedia și Țările de Jos o scrisoare de punere în întârziere pentru netranspunerea integrală a Directivei privind dreptul de a avea acces la un avocat (Directiva 2013/48/UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent). Comisia a decis, de asemenea, să trimită un aviz motivat Slovaciei și un aviz motivat suplimentar Bulgariei.

Directiva stabilește norme minime privind dreptul unei persoane suspectate de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare. Directiva prevede, de asemenea, că persoanele suspectate au dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate. Comisia a analizat modul în care cele șase state membre au transpus directiva în legislațiile lor naționale și a identificat anumite lacune în ceea ce privește drepturile copiilor.

Directiva garantează că, începând cu primele etape ale reținerii de către poliție, copiii nu pot fi privați de libertate fără ca o persoană terță adecvată să fie informată cu privire la acest lucru. Lacunele identificate se referă la informarea unui adult adecvat, în cazul în care informarea titularului răspunderii parentale cu privire la privarea de libertate ar fi contrară intereselor superioare ale copilului. Cele șase state membre (Austria, Italia, Polonia, România, Suedia și Țările de Jos) au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a clarifica acest aspect, iar în caz contrar Comisia poate decide să le trimită un aviz motivat. În ianuarie 2017, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Bulgariei și Slovaciei pentru neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei normele naționale care pun în aplicare acest act legislativ al UE.

În ianuarie 2018, Comisia a trimis Bulgariei un aviz motivat, deoarece statul respectiv nu notificase încă nicio măsură de transpunere. Între timp, Slovacia și Bulgaria au notificat normele naționale, însă normele nu asigură punerea în aplicare a tuturor dispozițiilor directivei, în special a celor cu privire la informarea unui alt adult. Prin urmare, Comisia a decis să trimită un aviz motivat Slovaciei și un aviz motivat suplimentar Bulgariei. Cele două state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde avizului motivat și pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri. Mai multe informații referitoare la Directiva privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare sunt disponibile aiciCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent.

România şi alte state membre, vizate de o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în domeniul locurilor de muncă și al drepturilor sociale

Detașarea lucrătorilor: Comisia solicită României şi altor 23 de state membre să respecte Directiva UE privind asigurarea respectării aplicării directivei privind detașarea lucrătorilor.

Comisia a decis  să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere României, Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Danemarcei, Germaniei, Estoniei, Irlandei, Greciei, Franței, Croației, Italiei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Luxemburgului, Ungariei, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Sloveniei, Slovaciei și Finlandei pentru nealinierea mai multor dispoziții naționale la Directiva privind asigurarea respectării aplicării directivei privind detașarea lucrătorilor (2014/67/UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent).

Directiva privind asigurarea respectării aplicării urmărește să consolideze aplicarea practică a normelor privind detașarea lucrătorilor prin abordarea aspectelor legate de combaterea fraudei și a eludării normelor, de accesul la informații și de cooperarea administrativă dintre statele membre ale UE. În special, directiva privind asigurarea respectării aplicării definește cerințele administrative și măsurile de control pe care statele membre le pot impune pentru a monitoriza respectarea normelor privind detașarea lucrătorilor; apără drepturile lucrătorilor detașați și îi protejează împotriva represaliilor (tratament nefavorabil din partea angajatorului în cazul în care aceștia inițiază proceduri judiciare sau administrative împotriva angajatorului dacă drepturile lor nu sunt respectate); se asigură că drepturile lucrătorilor detașați în situații de subcontractare sunt protejate; asigură aplicarea și colectarea eficace a sancțiunilor administrative și a amenzilor în toate statele membre ale UE; obligă statele membre să instituie sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

Comisia poartă un dialog cu cele 24 de state membre ale UE care nu au transpus corect unele sau toate dispozițiile directivei menționate mai sus. Comisia intenționează să se asigure că normele în vigoare vor permite ca detașarea lucrătorilor să continue în cadrul pieței unice fără obstacole inutile pentru angajatori, asigurându-se în același timp drepturile lucrătorilor detașați. Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită avize motivate.

 

România, vizată de o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în domeniul impozitării și uniunii vamale

Impozitare: Comisia solicită României să permită accesul anumitor întreprinderi eligibile la ghișeul unic al Uniunii în domeniul TVA. 

Comisia a decis  să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru că nu a permis accesul la ghișeul unic al Uniunii anumitor categorii de întreprinderi care, în mod normal, sunt eligibile în temeiul Directivei TVACăutați traducerile disponibile pentru linkul precedent. Ghișeul unic al Uniunii este portalul electronic pe care vânzătorii online îl vor utiliza pentru a-și simplifica și respecta obligațiile în materie de TVA aferente vânzărilor lor către consumatori de pe teritoriul UE începând cu 1 iulie 2021, permițându-le să se înregistreze în scopuri de TVA într-un singur stat membru și să declare și să plătească TVA datorată în alte state membre. În primul rând, legislația națională privind ghișeul unic al Uniunii exclude întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din România care vând servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune sau servicii electronice consumatorilor din alte state membre (și anume, întreprinderile cu o cifră de afaceri mai mică de 88 500 EUR care participă la regimul special de TVA pentru IMM-uri).

În al doilea rând, înregistrarea în ghișeul unic al Uniunii este permisă numai societăților deja înregistrate în scopuri de TVA în România în scopul operațiunilor deductibile interne și anumitor operațiuni intracomunitare, și nu celor înregistrate în alte scopuri. România are la dispoziție două luni pentru a soluționa deficiențele semnalate în scrisoarea de punere în întârziere. În cazul în care România nu ia măsuri adecvate în următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

România şi alte state, vizate de o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în domeniul stabilităţii financiare

Redresarea și rezoluția instituțiilor bancare: Comisia solicită României şi altor 8 state membre să comunice măsurile naționale de transpunere a normelor UE privind capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare.

Comisia a decis  să adreseze avize motivate României, Belgiei, Cehiei, Italiei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Portugaliei, și Țărilor de Jos pentru netranspunerea în legislațiile lor naționale a normelor revizuite ale UE privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare [Directiva (UE) 2019/879Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedent], și anume Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare II (BRRD II).

Această directivă pune în aplicare standardul privind capacitatea totală de absorbție a pierderilor (TLAC) pentru băncile de importanță sistemică globală, adoptat de Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF), și îmbunătățește aplicarea cerinței minime de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) pentru toate băncile. Noile norme asigură mai bine faptul că băncile își dezvoltă o capacitate solidă și suficientă de absorbție a pierderilor și de recapitalizare, astfel încât, în cazul în care o bancă intră în dificultate, pierderile lor să fie suportate de acționarii și creditorii băncilor și să nu fie finanțate din banii contribuabililor.

Acest lucru contribuie la consolidarea rezilienței sistemului bancar european, precum și la menținerea stabilității financiare, pe lângă creșterea încrederii pieței. BRRD II garantează, de asemenea, că investitorii de retail nu investesc excesiv în instrumente de datorie (cum ar fi obligațiunile) care sunt eligibile pentru MREL și care ar fi, prin urmare, utilizate mai întâi pentru a absorbi pierderile băncii. Statele membre au avut obligația de a transpune această directivă și de a comunica Comisiei măsurile naționale de transpunere până la 28 decembrie 2020.

În februarie 2021, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere, solicitând statelor membre în cauză să notifice măsurile de transpunere integrală. Din cauza neîndeplinirii obligației de notificare a măsurilor de transpunere, Comisia a decis să continue procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unor avize motivate acestor state membre. Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare în vederea transpunerii BRRD II; în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.